WYNN’s

We sell WYNN’s Products

Wij verkopen WYNN’s produkten

Voor het conserveren van brandstoffen en het voorkomen van problemen door gebruik van bio-brandstoffen/ethanol;
-Wynn’s ‘Dry Fuel’ : absorbeert alle vocht uit de brandstof en voorkomt oxidatie, 1 flacon 325 ml* voor 10.000 km, Euro 11,20 (*is ook leverbaar in 5 of 60 liter verpakking)

-Wynn’s ‘Fuel Stabilizer’: preserveermiddel voor de brandstof zelf, maar ook voor het complete brandstofsysteem, o.a. ook zeer geschikt om te gebruiken tijdens de winterstop, of wanneer het voertuig voor langere tijd niet gebruikt wordt, flacon 325 ml Euro voor 50 liter brandstof, Euro 12,25

Overige produkten:
Wynn’s ‘Lood-vervanger’, 250 ml flacon volstaat voor 250 liter benzine, Euro 11,20
Wynn’s ‘Engine Oil Stop Leak’* blik 325 ml voor 6 liter olie, voorkomt en verhelpt olielekkages, Euro13,75
Wynn’s ‘Oil System Cleaner’*, blik 325 ml voor 6 liter olie, voor grondige reiniging van het gehele inwendige olie-circuit en onderdelen, Euro 12,20
Wynn’s ‘Super Charge’*, blik 325 ml voor 3 – 6 liter olie, algehele upgrade voor de motor, o.a verhoogt de compressie, -vermindert mechanisch geluid, -vermindert olieverbruik en roken van de motor, -versoepelt rubber afdichtingen en keerringen, helpt olielekkages te voorkomen en dichten, verhoogt de viscositeit van de smeerolie enz. enz, Euro 11,70
*deze produkten kunnen zonder problemen bij zowel natte als droge koppelingen gebruikt worden.

Wat u dient te weten over de huidige biobrandstof en ethanol
Biobrandstof is een brandstof die gemaakt wordt uit biomassa.
Meestal wordt hiervoor ethanol gebruikt. Ethanol kan worden gewonnen uit agrarische gewassen zoals graan, aardappel, suikerriet en cassave.
Hierdoor wordt de wereld minder afhankelijk van steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen.
Ook is ethanol een veel schonere brandstof en dus minder schadelijk voor het milieu.
Waarom zijn ethanol en andere biobrandstoffen een probleem voor veel motoren en oldtimers?
Ethanol breekt zeer snel af en verdampt tevens voor een groot gedeelte, echter ethanol zorgt voor een groot deel van het cetaan- of octaangehalte van de brandstof.
Door deze optredende verschraling van de brandstof zal de motor slechter willen starten en o.a. gaan ‘kloppen’ en ‘pingelen’, welke beide laatste verschijnselen een aanzienlijke motorschade met zich mee kunnen brengen.
Verder raakt door het afbreken van de ethanol de tank en het brandstofsysteem vervuilt met gomresten, wat automatisch leidt tot verstopte filters, injectoren of carburateurs.
Een verdere eigenschap van ethanol is dat het in beginsel reeds 0,5% water in suspensie bevat en vanwege de biologische oorsprong waterdamp/condens aantrekt en zich hiermee vermengt.
Echter wanneer het waterniveau deze 0.5% grens zal overschrijden, of wanneer de brandstof erg afkoelt, dan houdt de suspensie op en ontstaat er fasescheiding tussen water en ethanol.
Wanneer dit gebeurt en het water daardoor naar de bodem van de tank zakken, waardoor dan roest/corrosie zal ontstaan in onbehandelde metalen brandstoftanks.
De hierdoor vrijkomende roest/corrosie deeltjes zullen op hun beurt er voor zorgen dat filters en carburateurs verstopt gaan raken, waarbij het zeer fijne roestgruis extra slijtage en motorschade zal veroorzaken.
Ook zal, wanneer er water in het brandstofsysteem of in de motor terechtkomt, dit slecht draaien en aanzienlijke schade kunnen veroorzaken (maar zeker ook wanneer het voertuig voor langere tijd gestald wordt met water in het brandstofsysteem enz.).

 

wynn product wynn products